Zorg

Zorg

Ons ondersteuningsbeleid staat niet los van onze didactische en pedagogische visie. We proberen al onze leerlingen zoveel mogelijk tegemoet te komen in de manier waarop we differentiëren. Toch zullen sommige leerlingen net iets meer nodig hebben, of zijn er signalen dat leerlingen ondanks de aanpassingen toch niet voldoende profiteren van het onderwijs (sociaal-emotioneel of cognitief). Daarom hebben we een duidelijk zorgsysteem ontwikkeld. Duidelijk voor leerkrachten, die in dit document alle procedures kunnen vinden om een goede zorg te kunnen bieden. Door het bieden van goede zorg en duidelijke procedures zorgen wij ervoor, dat de leerlingen zoveel mogelijk de vastgestelde doelen aan het einde van de basisschool bereiken. In onze zorgstructuur wordt zowel remediërend als preventief gewerkt. Op deze manier onderkennen en behandelen wij de problemen zo vroeg mogelijk, waardoor de ontwikkeling van onze leerlingen in een zo vloeiend mogelijke lijn kan blijven verlopen. In de zorgstructuur van De Tjasker  wordt er individueel en/of in kleine groepjes gewerkt aan het aandachtspunt en/of ontwikkelvraagstuk van de leerling. De juiste ondersteuning van de leerling bieden we door een hechte samenwerking tussen ouders, school en externe instanties rondom het kind. Hierbij staat het belang van de leerling voorop. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en gaan een intensieve samenwerking aan met de school. Van de leerkracht wordt standaard een hoog niveau van onderwijs verwacht waarbij iedere leerkrachtzijn eigen talent en expertise kan ontwikkelen. Dit resulteert in een breed netwerk van expertise binnen de school. Door van dit netwerk gebruik te maken, kunnen kinderen zich ontwikkelen. Ouders en collega’s hebben binnen de school handvatten om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en te monitoren.

Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel, kortweg SOP, kunt u zien wat wij op school voor uw kind kunnen betekenen.
Ons schoolondersteuningsprofiel kunt u inzien door hier te klikken.