Vve thuis met buurt

VVE Thuis voor Peuters en Kleuters

De Speelmolen - Almere Buiten 

VVE thuis is een programma voor ouders met kinderen van 2,5 tot 6 jaar. 

Heb jij een peuter die 4 dagdelen per week naar de voorschool gaat? Of een kleuter in groep 1 of 2?
Dan hoort VVE Thuis er voor ouders bij!  

 

VVE Thuis bestaat uit activiteiten zoals spelletjes, knutselen, verhaaltjes en liedjes, (online)voorleesboeken, en het buitenspelen die helpen om de (taal) ontwikkeling van jouw kind te stimuleren. Ze sluiten aan bij het thema dat op dat moment op de voorschool, het kinderdagverblijf of de basisschool wordt behandeld, zoals bijvoorbeeld “lente”. Thuis doe je daarna samen met je kind ook activiteiten die met de lente te maken hebben.  

 

VVE Thuis doe je niet alleen. Bij ieder nieuw thema is er een ouderbijeenkomst. Je ontvangt het nieuwe thema en krijgt uitleg over de activiteiten die in een werkboekje staan dat je mee naar huis krijgt. Ook krijg je informatie over de ontwikkeling van jouw kind.  

 

Per schooljaar zijn er 8 tot 10 ouderbijeenkomsten, gegeven door één van onze pedagogisch medewerkers, in samenwerking met de voorschool medewerkers (peuterversie) of de leerkracht (kleuterversie).  

 

De kosten

Voor 10,- per schooljaar krijg je éénmalig een spelbord met dobbelstenen en bij ieder nieuw thema een themaboekje. Bij de meeste thema’s zit een mooi prentenboek. (Totale waarde per jaar € 210)

 

Vervolg

Na VVE Thuis peuters kun je doorstromen naar VVE Thuis kleuters op de basisschool.