Playing For Success

Playing for Success Almere

Playing for Success Almere staat voor actief en betekenisvol onderwijs in Almere. Leraren en leerlingen werken en leren op basis van een positieve levenshouding waarin de leraren handelen als complimenterende leerkracht. Zij benoemen wat de leerling goed doet. Playing for Success focust zich sterk op de succeservaring van de leerling: de Wow-factor van het actief en betekenisvol leren. Ja, ik kan wél rekenen, ja ik kan wél taal, ja ik kan wél met de computer omgaan. Ja… ik kan wél leren.

Betekenisvol leren van Playing for Success Almere is leren waarin er verbindingen gelegd worden met de wereld van buiten het leslokaal. De leerlingen leren doordat de lesstof volledig ingebed is in de maatschappelijke werkelijkheid. Het leren en de kennisontwikkeling van leerlingen gaat sneller als zij zinvol leren waardoor het geleerde meteen in het lange termijn geheugen wordt opgeslagen.

Daarom is er bij Playing for Success voor gekozen om te werken met levensechte leeractiviteiten. De omgeving (het stadion en het voetbalcomplex van Almere City FC, landgoed De Kemphaan en Stadsschouwburg Almere) is essentieel voor wat de leerling leert.