Samen met ouders

Hulp van ouders komt de groei en bloei van de school ten goede. Deze hulp is voor een aantal activiteiten wenselijk en voor sommige activiteiten onontbeerlijk. Door ouderhulp wordt het onderwijs aantrekkelijker, gevarieerder en wint het aan kwaliteit. Naast de medezeggenschapsraad en de ouderraad helpen jaarlijks ouders mee met allerlei activiteiten. Onderwerpen waar ouderondersteuning bij nodig is, zijn onder andere het aankleden van de school, het lamineren en plastificeren van bijvoorbeeld boeken, het beheren van de mediatheek en de bibliotheek, reparatieklussen, de begeleiding bij feesten en excursies, vervoer van kinderen, assistentie bij het lezen, enzovoort.