Voor- en naschoolse opvang

Een buitenschoolse opvang (BSO) is een opvang voor kinderen tussen de vier en de dertien jaar. De BSO vindt plaats voor, tijdens en na schooltijd. Ook in de vakanties en op studiedagen biedt de BSO opvang aan kinderen.

De Tjasker heeft geen voor- en naschoolse opvang in school. Wij werken samen met Small Steps kinderopvang maar er zijn ook anderen die hier kinderen komen halen en brengen. U bent als ouder vrij om te kiezen welke opvang u voor uw kind wilt.