Samen verder

De Tjasker “Samen verder”

Onze school geeft traditioneel onderwijs met een moderne inslag. Resultaat staat bij ons voorop waarin de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen centraal staan. Wij bieden de kinderen een veilige en gestructureerde omgeving waarin wij de aandacht aan de kinderen geven die zij nodig hebben. We willen onze kinderen alle ontwikkelingskansen geven om zichzelf te ontwikkelen. Wij zijn een openbare school en dit betekent dat ieder kind op onze school welkom is. De school is daarmee een afspiegeling van de samenleving waarin onze kinderen opgroeien. De enige reden waarom een kind niet op de school kan worden toegelaten is wanneer wij op De Tjasker niet de doorgaande zorg en aandacht kunnen bieden die het kind nodig heeft.

Het enthousiaste team creëert een veilige en vertrouwde omgeving, waar ieder kind zichzelf mag zijn.  Er is veel aandacht voor identiteits- en talentontwikkeling en we zien het als onze uitdaging om het beste uit elk kind te halen.  We hechten veel waarde aan een open communicatie met een ieder die verbonden is aan onze school.

Goed taal- en rekenonderwijs heeft een prominente plek binnen het onderwijs.
We hechten veel waarde aan een open communicatie met u als ouder en/of verzorger.

De naam van de school werd bedacht door een van de eerste leerlingen en verwijst naar een klein, Fries watermolentje. De Tjasker is een kleine sfeervolle school. Momenteel telt onze school 195 leerlingen. De groepen zijn allemaal gehuisvest in hetzelfde gebouw. Het gebouw heeft 8 lokalen, een speellokaal en een centraal gelegen middenruimte.
Wij hebben 2 kleutergroepen en homogene groepen van 3 tot en met 8. Wij werken samen met de peuterspeelzaal De Speelmolen, deze is gevestigd in het buurtcentrum De Wieken.

Wij kunnen in het schooljaar 2023-2024 geen kinderen plaatsen in de groepen 3, 5, 7 en 8.