Actief ouderschap

Actief Ouderschap

Hulp en ondersteuning van ouders/verzorgers komt de ontwikkeling van uw kind en van de school ten goede. Wij ambiёren dan ook actief ouderschap. Vorig jaar zijn we reeds gestart met het meer nadruk leggen op  het didactische – en pedagogische partnerschap met ouders. Didactisch partnerschap betekent dat wij u meer willen vertellen over wat wij doen met de kinderen op onderwijskundig gebied en wat u kunt doen om uw kind hierin te begeleiden. Pedagogisch partnerschap is meer gericht op de opvoedkundige aspecten.

Daarnaast wordt door uw hulp het onderwijs aantrekkelijker, gevarieerder en wint verder aan kwaliteit.  En zijn op school vele vormen van ouderhulp mogelijk. In de nieuwsbrief worden de oproepen hiervoor geplaatst.U kunt hierbij denken aan het helpen bij bijzondere activiteiten, hoofdluiscontrole, klassenouder, het oprichten van een oudervereniging of lid zijn van de medezeggenschapsraad of het partnerschapsteam. Maar ook ogenschijnlijk kleine klussen als grofvuil wegbrengen, koffiezetten tijdens tien-minutengesprekken, helpen bij de opbouw van een podium of het schminken bij de afscheidsmusical zijn van grote toegevoegde waarde.

Iedere groep heeft een klassenouder. Elk schooljaar benadert de leerkracht één van de ouders met de vraag of hij of zij klassenouder wil worden. Als klassenouder helpt u de leerkracht bij het regelen van een aantal zaken. Bijvoorbeeld de ouderhulp bij een excursie.