Kanjertraining

Kanjertraining

Het is belangrijk dat leerkrachten de leerlingen leren rekening met elkaar te houden en met vertrouwen met elkaar omgaan.  Dat betekent: niet rennen in de gang, een vriendelijk antwoord geven aan je klasgenoot (ook al vind je dat hij zeurt), zorgen dat je jas aan de kapstok hangt, maar ook netjes omgaan met je rekenboek, zuinig zijn op je (school)pen en je lege drinkpakje in de afvalbak doen. Willen wij een mooie school houden met mooi materiaal waar kinderen en leerkrachten zich prettig voelen en trots op zijn, dan moeten we ons best hiervoor blijven doen. En dat doen we. We zorgen ervoor, dat dit onderwerp voortdurend op de agenda staat, besproken wordt en in de praktijk wordt uitgevoerd.

In alle groepen wordt de Kanjertraining gegeven. Alle leerkrachten zijn daarvoor opgeleid. De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en andere kinderen leert denken en regels krijgt aangereikt hoe met elkaar om te gaan. De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd, zijn:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Je bent niet zielig
  • We lachen elkaar niet uit

Het kan zijn dat het kind het in de groep of omgeving slecht heeft getroffen. Het is ook mogelijk dat een kind sociaal onhandig is. Dit uit zich op verschillende manieren: ze lachen om alles, spelen de baas, zijn verlegen, stellen zich afhankelijk op of zijn juist agressief en doen alsof het hen allemaal niet raakt. Voor kinderen die vaak een van deze vormen van gedrag laten zien en dit willen veranderen is de Kanjertraining een uitkomst.
Wanneer u meer over de Kanjertraining wilt weten, dan raad ik u aan de website www.kanjertraining.nl te bezoeken.