Samen talenten delen

Samen talenten delen

Oudere kinderen  helpen jongere kinderen; Driemaal per jaar vinden er schoolbrede projecten plaats. Er wordt dan zowel in de jaargroep als groeps- en bouwdoorbroken gewerkt. Verschillende vakgebieden komen op geïntegreerde wijze terug. Een voorbeeld van zo’n project is „De Kinderboekenweek‟, waarbij de school bezig is met het actuele thema van dit jaar en de “Samenplezier dag” waarbij wij verschillende activiteiten organiseren voor de kinderen op het gebied van; muziek, beeldende vorming ,drama, dans en theater. Op deze momenten werken de kinderen van verschillende leeftijdsgroepen samen en kunnen zij van en met elkaar leren. Tijdens de projecten kunnen de kinderen hun talenten ontwikkelen en elkaars talenten delen.

Wij bieden op maandag, woensdag en donderdag extra talentlessen aan in een naschoolsaanbod. 

De Talentlessen worden verzorgd in samenwerking met:

  • Talent in Opleiding
  • Collage
  • Kleur in Cultuur
  • Stad en Natuur