Peuterspeelzaal

Samenwerking peuterspeelzaal De Speelmolen  2 - 4 jaar

De Tjasker is een kleine licht groeiende school met 8 groepen in een vergrijzende buurt met in de nabijheid veel andere scholen. Onze school is kwalitatief sterk en heeft van de Inspectie van het Onderwijs het basis arrangement verkregen. De hoge mate van tevredenheid draagt zorg voor een naam in de buurt en positieve mond tot mond reclame. Voor geborgenheid, aandacht en een plezierige schooltijd staat het professionele team garant.

De Tjasker geeft traditioneel onderwijs met een moderne inslag. Het structureel coöperatief leren draagt bij aan het leerplezier en de zelfstandigheid van de leerlingen.

De peuterspeelzaal De Speelmolen is gehuisvest in buurtcentrum De Molenwiek samen met VVE-peuterspeelzaal De Speelmolen. Dit zorgt voor een compleet aanbod voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Stichting De Schoor verzorgt 1 x per maand op school het programma Op Stap en Vve Thuis.

De laatste jaren starten meer kinderen op onze school waarbij aandacht voor de taal is vereist. Door het geven van structuur en aandacht voor sociaal-emotionele aspecten en een sterk pedagogisch team ontstaan op De Tjasker goede hechte groepen.

In het kader van VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) werkt De Tjasker samen met de kinderopvangorganisatie Small Steps.  Door samen te werken zorgen we voor een doorgaande lijn en willen we achterstanden verkleinen. Wij willen een doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch gebied. Daarbij gebruiken De Tjasker en De Speelmolen dezelfde methode en worden dezelfde thema’s aangeboden.

Daarnaast wil de school zich richten op een aanbod voor kinderen met een onderwijsachterstand door hun achtergrond.