Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Wanneer hoeft uw kind niet naar school?

  • Als de school gesloten is in verband met: Vakanties, een bepaalde feestdag zoals Koninginnedag, Bevrijdingsdag of Hemelvaart of om andere redenen zoals een studiedag voor het personeel.
  • Als uw kind ziek is of als er thuis of op school een bepaalde besmettelijke ziekte heerst waarvan huisarts dan wel GGD aangeeft dat schoolgaan niet wenselijk is.
  • Als uw kind geschorst is door de directie.
  • Als er een godsdienstplicht moet worden vervuld en deze niet vervuld kan worden buiten de schooltijden.
  • Als er sprake is van "andere gewichtige omstandigheden ".

Indien u verlof wenst voor uw kind(eren) dan kunt u dit enige tijd tevoren schriftelijk op school aanvragen. U kunt via dit formulier de aanvraag downloaden en op school inleveren. De gemeente heeft de regels voor het verkrijgen van verlof nu in een folder weergegeven. Deze folder kunt u downloaden .Aanvragen die niet voldoen aan de richtlijnen, kunnen niet gehonoreerd worden. In de eerste twee weken na de zomervakantie is het wettelijk niet toegestaan om verlof te verlenen.