Sterk in de klas

Sterk in de klas

Sterk in de Klas op De Tjasker

Sinds 2013 heeft De Tjasker een samenwerking met Triade in de vorm van een medewerker op school.                        
Met plezier naar school!
Ieder kind moet de gelegenheid krijgen om zich binnen zijn/haar mogelijkheden te ontwikkelen. Sommige kinderen ontwikkelen zich niet optimaal, omdat ze moeite hebben met de omgang met klasgenootjes of met concentreren. Dit uit zich vaak in slecht luisteren, snel afgeleid zijn, onzeker, onrustig, angst, pesten of gepest worden. Sterk in de Klas helpt kinderen en zorgt dat ze weer met plezier naar school gaan.

Wat is Sterk in de Klas?
Sterk in de Klas helpt kinderen bij het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden, zodat zij zich weer prettig voelen in de klas. Schooluitval wordt hiermee voorkomen. Uniek is dat er niet alleen aandacht is voor het kind, maar ook voor zijn omgeving. Het kind, de docent en de ouders werken allen aan dezelfde doelen, waardoor een krachtige gezamenlijke bijdrage plaats vindt aan de ontwikkeling van het kind. Ons motto is één kind, één plan thuis en op school.

Hoe werkt Sterk in de Klas?
De medewerker van Sterk in de Klas besteedt aandacht aan het kind in zijn/haar vertrouwde omgeving: thuis en in de klas. Zij maakt een plan op maat dat bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling van het kind. Er is niet alleen aandacht voor wat het kind kan doen, maar ook hoe de leerkracht en de ouders kunnen helpen. Sterk in de Klas biedt ondersteuning aan:

Het kind – met oefeningen voor het versterken van de eigenwaarde en de omgang met anderen
Het gezin – met het versterken van de opvoedsituatie en de samenwerking met de docent
De Leerkracht – met adviezen voor het omgaan en ondersteunen van het kind in de klas

Bij ons op school is pedagogisch medewerkster Judith van Rossem aanwezig op school op maandag, dinsdag en woensdag.